Hydrologidag 2010

Tema: Hydrologiske effekter af klimaændringer i Danmark.

Download program

 

Powerpoints i PDF-format:

Martin Stendel (DMI): Klima og klimaændringer.

Lauren Seaby (GEUS): Uncertainty on Climate Model Projections.

Henrik Madsen (DHI): Hvordan ændrer ekstrem regn sig?

Karsten Arnbjerg-Nielsen (DTU Miljø): Udfordringer for byernes kloakeringssystemer.

Marie Louise Mikkelsen (Rambøll): Klimaændringers effekt på Storåens oversvømmelser af Holstebro.

Torben Sonnenborg (GEUS): Hydrologien og vandindvinding i Tissø i et fremtidigt klima.

Thomas Wernberg (Alectia): Eskelund Losseplads – Effekter af klimaændringer.

Peter van der Keur (GEUS):Ændret pesticidudvaskning i et ændret klima – MIKE SHE‐MACRO modellering.

Jørgen E. Olesen (Aarhus Universitet): Hvordan bliver nitratudvaskningen i et ændret klima?

Brian Kronvang (DMU): Udfordringer for vandløb – forskellige interesser.

Hans Roust Thysen (Videncentret for Landbrug): Landbruget som vandforvalter i et fremtidigt klima.

Jens Christian Refsgaard (GEUS): Hydrologiske effekter og usikkerheder – nye udfordringer.


Tid og sted

Tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 9:30-16:20 i Odense Kommunes Konferencecenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

 

Organisationskomite

Jens Christian Refsgaard, GEUS og HOBE (formand)
Troels Kærgaard Bjerre, Vandcenter Syd og NHF
Steen Christensen, AU og IAHS
Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune og EnviNa
Steve Ulf Hansen, Grontmij og IAH
Rolf Johnsen, Region Midtjylland
Frederik Uldall, KU og HOBE

 

Deltagergebyr

500 kr – dog kun 250 kr for studerende på master- eller grunduddannelse. Gebyret inkluderer forplejning.

 

Baggrund og formål

Efter den store succes med den Hydrologidag der blev afholdt i oktober 2009 i Odense, stiftede en række organisationer et nationalt forum for hydrologi som videnskab, Hydrologiforum. Hydrologiforum udgøres af Nordisk Hydrologisk Forening (NHF), International Association of Hydrogeology (IAH), International Association of Hydrological Sciences (IAHS), EnviNa og HOBE.

Hydrologiforum planlægger og gennemfører Hydrologidagen én gang hvert år. Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der dels bygger bro mellem forskere og brugere hos miljøcentre, regioner, kommuner, vandforsyninger, rådgivere, mv. og dels styrker den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning via dybere indsigt og bedre forståelse af hydrologiske problemstillinger. Endelig skal Hydrologidagen styrke sammenhængskraften indenfor det hydrologiske fagområde med henblik på at modvirke for høj grad af sektorisering.

Hydrologidag 2010 giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde. Endvidere vil det valgte tema give mulighed for at få opdateret fagligheden med et program, der berører mange elementære emner indenfor hydrologien. Vel mødt.

 

Information om Odense Kommunes Uddannelsescenter

Google Street View