Hydrologidag 2016

Tema: Det åbne land, landbrug og hydrologi.

Download årets program.

 

Powerpoints i PDF-format: 

Blok 1: Bortledning af vand

Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune: Afvanding af by og land. Herunder iboende konflikter.

Torben Sonnenborg, GEUS: Klimaets udvikling og effekt på det hydrogeologiske system.

Torben Larsen, Aalborg Universitet: Fysiske betingelser for afledning af vand fra landbrugsarealer.

Bjarne Moeslund, Orbicon: Vandløbsplanter - en udsat plantegruppe i krydsfeltet mellem natur- og afvandingsinteresserne.

Annette Baattrup-Pedersen, BIOS, Aarhus Universitet: Grødeskærings påvirkning på vandløbsøkosystemet.


Blok 2: Kvælstoffjernelse

Bo Vangsø Iversen, Aarhus Universitet: Dræn - kortlægning og afstrømningsdynamik - illustreret ved cases.

Bertel Nilsson, GEUS: Hydrogeologiens betydning for placering af N-virkemidler.

Brian Kronvang, Aarhus Universitet: De seneste erfaringer med betydning af intelligente bufferzoner til retention af næringsstoffer.

Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet: Målrettede drænfilter-teknologier - konstruerede vådområder og filtermatriceanlæg. Uploades måske senere i redigeret udgave.

Carl Christian Hoffmann, Aarhus Universitet: Danske vådområder nu og i fremtiden.


Blok 3: Monitering

Peter Kaarup, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA: De nye stationer i det nationale overvågningsprogram for vandløb - hvor, hvordan og hvorfor.

Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune, EnviNa: Afslutning

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense 

 

Dato:

27. oktober 2016