Hydrologidag 2012

Tema: Overvågning af vandmiljøet

Download program for Hydrologidag 2012 (version 14) 

 

Powerpoints i PDF-format:

Susie Mielby (GEUS): Introduktion.

Blok 1: Overvågning - behov og krav.

Lærke Thorling (GEUS): Overvågning i EU.

Harley Bundgaard Madsen (Naturstyrelsen): DK’s nationale vandmiljøovervågning i en forvaltningsmæssig sammenhæng.

Camilla Lemming (Videncentret for landbrug): Landbrugets drænovervågning og overvågningsbehov.

Niels Philip Jensen (KL): Kommunernes overvågningsbehov.

Per Grønvald (Aalborg Forsyning): Vandværkernes overvågningsbehov.

Tom Birch Hansen (Region MidJylland): Regionernes overvågningsbehov.

 

Blok 2: Den nationale overvågning - status og behov.

Susie Mileby og Lærke Thorling (GEUS): Grundvandsovervågning.

Niels Bering Ovesen (AU): Hydrometrisk overvågning - status og behov.

Jørgen Windolf (AU): Overvågning i vandløb. Vandkemi og stoftransport med vandløb og tilførsel til søer og fjorde.

Martin Søndergaard & Carl C. Hoffmann (AU): Overvågning af søer og vådområder.

Jens Christian Refsgaard (GEUS): Hvad er tilstrækkelig overvågning?

 

Blok 3: Forskning og teknologiske udviklingsmuligheder.

Brian Kronvang og Lærke Thorling (AU og GEUS): Forskningstrends indland og udland.

Klaus Hinsby (GEUS): Er overvågningen i Danmark tilstrækkelig til at vurdere grundvandets kemiske tilstand?

Anker Lajer Højberg (GEUS): DK-model i overvågningen.

Jacob Kidmose (GEUS): Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast).

 

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

24. oktober 2012