Hydrologidag 2018

Tema:

Terrænnært grundvand - i byen og på landet.

Hydrologidag 2017

Tema:

Hydrologi og de 17 verdensmål - perspektiver i en national kontekst.

Hydrologidag 2016

Tema:

Det åbne land, landbrug og hydrologi.

Hydrologidag 2015

Tema:

Grundvand - overfladevand.

Hydrologidagen 2014

Tema:

Vandets kredsløb - kosmisk stråling og droner.

Hydrologidag 2013

Tema:

Byens vandkredsløb.

 

Hydrologidag 2012

Tema:

Overvågning af vandmiljøet.

Hydrologidag 2011

Tema:

Bæredygtig vandindvinding

Hydrologidag 2010

Tema:

Hydrologiske effekter af klimaændringer i Danmark.

Hydrologidag 2009

Tema:

HOBE - Et hydrologisk observatorium.