Hydrologidag 2011

Tema: Bæredygtig vandindvinding 

Powerpoints i PDF-format:

 Troels Kærgaard Bjerre (Vandcenter Syd): Velkomst og afslutning.

Hans Jørgen Henriksen (GEUS): Integreret vurdering af bæredygtig vandindvinding ved fire vandbalanceindikatorer og DK model.

Nikolai Friberg og Brian Kronvang (DMU-AU): Er god økologisk tilstand i vandløb foreneligt med vandindvinding.

Gunnar Larsen (NST): Vandforvaltning i Danmark.

Peter Engesgaard (IGG-KU) og Jan Nielsen (DTU-Aqua): Grundvand-vandløbssystemer.

Martin Olsen (GEUS) & Paul Thorn (ENSPAC-RUC): Habitatmodellering.

Steen Christensen (GI-AU) & Brian Kronvang (DMU-AU): Følsomhed af vandløb og vådområder.

Bertel Nilsson (GEUS) & Peter Stæhr (DMU-AU): Stofomsætning i søer. (MANGLER)

Jens Christian Refsgaard (GEUS): Fra forskning til praktisk anvendelse.

Peter Engesgaard og Jan Nielsen: Grundvand-vandløb.

Paul Thorn & Martin Olsen: Habitatmodellering.

Brian Kronvang & Steen Christensen: Vandløb og vådområder.

Peter Stæhr & Bertel Nilsson: Søer og grundvand.

Peter Østergaard (Svendborg Kommune): 3 ønsker til fremtidig vandforvaltning.

Anne Scherfig (KE): 3 ønsker til fremtidig vandforsyning.

Dirk Müller-Wohlfeil (NST): 3 ønsker til fremtidig vandplanlægning.

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

26. oktober 2011

 

Hydrologidag 2011 

Efter den store succes med Hydrologidag 2010 der omhandlede hydrologiske effekter af klimaforandringer, planlægger Hydrologiforum med Hydrologidag 2011 at fokusere på vidensgrundlaget for et nyt aktuelt emne: Bæredygtig Vandindvinding. Bæredygtig vandindvinding er et bredt og flertydigt begreb der har fået ny aktualitet i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturplaner specielt under hensyntagen til grundvandsindvindingens påvirkning af øko-hydrologiske forhold i vandløb og vådområder. Bæredygtig vandindvinding er en udfordring der kræver samarbejde mellem forskellige fagdiscipliner og aktører. Målet med Hydrologidag 2011 er at formidle nyeste forskning i relation til bæredygtig vandindvinding og at diskutere nyttiggørelsen af forskningsresultater til vurdering og opnåelse af kvantificerbar bæredygtig vandindvinding.

Hydrologiforum planlægger og gennemfører Hydrologidagen én gang årligt (www.hydrologidag.dk). Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der dels bygger bro mellem forskere og brugere hos Naturstyrelsen, regioner, kommuner, vandforsyninger, rådgivere, mv. og dels styrker den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning via dybere indsigt og bedre forståelse af hydrologiske problemstillinger. Endelig skal Hydrologidagen styrke sammenhængskraften indenfor det hydrologiske fagområde med henblik på at modvirke for høj grad af sektorisering. Hydrologiforum udgøres af Nordisk Hydrologisk Forening (NHF), International Association of Hydrogeology (IAH), International Association of Hydrological Sciences (IAHS), EnviNa og HOBE.

Hydrologidag 2011 giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde. Endvidere vil det valgte tema give mulighed for at få opdateret fagligheden med et program, der berører mange elementære emner indenfor hydrologien. Vel mødt.

Download program. (Ver. 12) Der tages forbehold for ændringer.

Hotel H.C. Andersens website

Hotel H.C. Andersen på Google Maps