Hydrologidag 2013

Tema: Byens vandkredsløb.

Download program for Hydrologidag 2013 (version 10)

 

Powerpoints i PDF-format: 

Blok 1: Byens vandkredsløb - overblik og planlægning.

 Susie Mielb: Velkomst.

 Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU-Miljø: Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid.

Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune: Hvordan man arbejder frem mod at undgå oversvømmelser i Svendborg by.

Rolf Johnsen, Region Midtjylland: Helhedsorienteret vurdering af forureningspåvirkningen fra byområde. Eksempel på samarbejdsprojekt fra en østjysk by.

Enrico Moens, Grontmij: Making Ho Chi Minh City climate proof.


Blok 2: Nedsivning og afledning af regnvand.

Susie Mielby, GEUS: Etablering af en 3D geologisk-hydrogeologiskmodel som basis for det urbane vandkredsløb i Odense.

Knud Erik Klint, GEUS: Udnyttelse af geomorfologisk variabilitet i forbindelse med infiltrationsanlæg - resultater fra felt- og modelforsøg.

Hjalte Sørup, DTU-Miljø: Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering.

Jan Jeppesen, Alectia:Modelsimulering af LAR-elementer, der både kan dræne grundvand og infiltrere regnvand (LARG).


Blok 3: Klimaændringer og modelstudier.

Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet: De kystnære byområder i et forandret klima.

Lars Troldborg, GEUS: Hvad har størst indflydelse på grundvand i byer - LAR eller klimaændringer?

Jacob Kidmose, GEUS: Integreret hydrologisk modellering i Silkeborg.

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

24. oktober 2013