Hydrologidag 2017

Tema: Hydrologi og de 17 verdensmål - perspektiver i en national kontekst.

Download årets program.

 

Powerpoints i PDF-format:

Blok 1

Peter Engelund Holm, Københavns Universitet: Verdensmål og global miljøforvaltning i en national kontekst.

Anders Bækgaard, fhv. direktør i Vandcenter Syd: Forretningsdrevet bæredygtighed.

Palle Lindgaard-Jørgensen, DHI: Hvordan måler man bæredygtighed på vandområdet?

Søren Gram, Teknologirådet: National helhedsplanlægning - interessentinddragelse ifm. arealanvendelse og klimatilpasning.


Blok 2

Jarl Krausing, Concito: Den robuste klimatilpasning - praksis, barrierer og muligheder.

Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut: Innovativ håndtering af oversvømmelse når klimaet ændrer sig.

Hans Jørgen Henriksen, GEUS: Bæredygtig vandressourceforvaltning nu og i fremtiden.

Mette Termansen, Aarhus Universitet: Værdi af natur og rent vand.

Stiig Markager, Aarhus Universitet: Havet som rammevilkår for dansk landbrug.

Jørgen Olesen, Aarhus Universitet: Bæredygtigt landbrug – ønsker, fantasier og virkelighed.

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

26. oktober 2017