Hydrologidag 2023

Temaet for Hydrologidag 2023 er "Vandets rolle i den grønne omstilling".

Download Hydrologidag program 2023.pdf 

 

Powerpoints i PDF-format:

Hinsby_Hydrologidag intro.pdf

Hanne Thomasen, GEUS & Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter, UFS. Ansøgningsmuligheder for offentlig-private samarbejder i Danske og Europæiske EU) forskningsog innovationsprogrammer indenfor grøn omstilling

 

Blok 1 - Vand til grøn energi / ”CC mitigation” (Power-to-X, CCS etc.), konflikter med vandforsyning og natur/biodiversitet. 

Søren Erbs Poulsen, VIA University College. Udnyttelsen af energi fra grund-og overfladevand til terrænnær geotermi til kollektiv varme- og køleforsyning.

Henrik Harborg Blicher, DIN forsyning. Vand til PtX - muligheder og konflikter.

Lars Holmegaard, Klimatorium. Anvendelse af klimabetinget vand til grøn energi.

 

Blok 2 - Vand til natur / økosystemer og biodiversitet (Natur, drivhusgas reduktion – ”win-win” løsninger).

Jesper Riis Christiansen, KU. Udtagning af lavbundsjorde i et klimaperspektiv

Rasmus Ejrnæs, AU. Biodiversitetspotentialer ved udtagning og genopretning af vådområder i Danmark.

Malin Lundberg Ingemarsson, SIWI: Messages from the report

 

Blok 3 - Arealanvendelse, integreret og bæredygtig ressourceforvaltning, grundvandsparker, grundvandsbeskyttelse (behov for lokal og national integreret strategi(er)).

Hasse Milter, Kalundborg Forsyning. Vand til Kalundborg Symbiose og grøn omstilling?

Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune. Multifunktionelle projekter i Aarhus Å – hvem, hvad og hvordan

Troels K. Bjerre, Vandcenter Syd. Naturprojekt Holmehave.

Claus Vangsgård, DANVA. Behovet for ny national vandplanlægningsstrategi set fra forsyningsvinklen.

Maria Ondracek, GEUS. Vandressourceopgørelse 2023 og udstilling af resultater og data.

 

Hydrologidagen blev afholdt på:

Comwell Hotel H.C. Andersen,
Claus Bergs Gade 7,
5000 Odense C.

 

Dato:

06. november 2023