Hydrologidag 2014

Tema: Vandets kredsløb - kosmisk stråling og droner.

Download årets program.

 

Powerpoints i PDF-format:

Blok 1: Vandbalance.

Hans Peter Birk Hansen: Velkomst.

Karsten Høgh Jensen, KU: HOBE - Center for Hydrologi.

Flemming Vejen, DMI: Seneste nyt inden for korrigeret gridnedbør.

Michael Rasmussen, AAU: Kan radardata give mere nøjagtige nedbørsmålinger?

Kirsten Schelde, AU: Hvad betyder jordlagenes kulstofindhold for vandbalancen?

 

Blok 2: Nye målemetoder og datatyper.

Helene Hoffmann, KU: Droner.

Karsten Høgh Jensen, KU: Kosmisk stråling.

Eva Sebök, KU: Hydrological applications of Fiber Optic Distributed Temperature Sensing.

Gorka Mendiguren Gonzalez, KU: Application of satellite data to estimate evapotranspiration over large areas.

Torben Sonnenborg, GEUS: Udnyttelse af geofysikdata i hydrologisk modellering.


Blok 3: Modelaspekter.

Simon Stisen, GEUS: Udnyttelse af nye datatyper i kalibrering af hydrologisk model.

Poul Bjerg, DTU: Forurenede grundes påvirkning af vandløb: Metoder og udfordringer.

Michael Kristensen, EnviDan: Grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande - er usikkerheden belyst og hvorledes anvendes den?

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

23. oktober 2014