Hydrologiforum

Hydrologiforum er et nationalt forum for hydrologi som videnskab.

En organisationskomite nedsat af Hydrologiforum arrangerer den årlige Hydrologidag, som er en temadag, hvor folk inden for det hydrologiske fagområde, samles for at blive opdateret og diskutere et aktuelt tema gennem et program, der berører centrale emner inden for hydrologien. Siden 2009 har Hydrologidagen fungeret som et nationalt forum for hydrologi som videnskab, et forum der søger at bygge bro mellem forskere og brugere hos kommuner, regioner, styrelser, vandforsyninger og rådgivere.

Styregruppen i Hydrologiforum består i 2021 af følgende medlemmer:

Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen og EnviNa (formand)
Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og IAHS
Jane Rosenstand Laugesen, EnviDan
Klaus Hinsby, GEUS, IAH og IAHS
Morten Lauge Fejerskov, NIRAS og IAH
Pernille Stampe Jakobsen, Aalborg Forsyning
Simon Stisen, GEUS og IAHS
Susie Mielby, GEUS og IAH
Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS/ AU og IAHS