Hydrologiforum

Hydrologiforum er et nationalt forum for hydrologi som videnskab.

En organisationskomite nedsat af Hydrologiforum arrangerer den årlige Hydrologidag, som er en temadag, hvor folk inden for det hydrologiske fagområde, samles for at blive opdateret og diskutere et aktuelt tema gennem et program, der berører centrale emner inden for hydrologien. Siden 2009 har Hydrologidagen fungeret som et nationalt forum for hydrologi som videnskab, et forum der søger at bygge bro mellem forskere og brugere hos kommuner, regioner, styrelser, vandforsyninger og rådgivere.

Styregruppen i Hydrologiforum består i 2024 af følgende medlemmer:

Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen og EnviNa (formand)

Iben Kirchberg Nilsson, DIN Forsyning

Jane Rosenstand Laugesen, EnviDan

Klaus Hinsby, GEUS, IAH og IAHS

Mie Andreasen, GEUS

Morten Lauge Fejerskov, NIRAS og IAH

Rasmus R. Frederiksen, AU

Ronja Cedergreen Forchhammer, VIA University College

Simon Stisen, GEUS og IAHS

Per Rasmussen, GEUS (sekretær)