Hydrologidag 2009

Tema: HOBE - Et hydrologisk observatorium.

Download program.

 

Powerpoints i PDF-format:

Troels Bjerre Hydrologidag 2009: velkomst.pdf
Karsten Hoegh Jensen (IGG): Intro til HOBE.pdf
Flemming Vejen (DMI): Nedbørradar og nedbørkorrektion.pdf
Rasmus Ringgaard IGG: Flux-målinger af evapotranspiration.pdf
Mathias Herbst (IGG): Drivhusgasser.pdf
Majken Looms (IGG): Nye hydrogeofysiske målemetoder.pdf
Sachin Karan (IGG): Grundvand overfladevand.pdf
Kirsten Schelde (DJF): Jordfugtighed og grundvandsdannelse.pdf
Simone Bircher (DTU): Jordfugtighed (SMOS).pdf
Esben Auken (AAU): luftbårne geofysiske metoder.pdf
Simon Stisen (GEUS): Hydrologisk modellering i HOBE.pdf
Jens Asger Andersen (Miljoecenter Roskilde): Perspektiver og muligheder set fra et vandforvaltningssynspunkt.pdf

Nordisk Hydrologisk Forening blev stiftet i 1972 med henblik på at fremme hydrologi som videnskab og stræbe efter bedre hydrologisk indsigt og anvendelse af hydrologi i praksis. I dag har foreningen ca. 200 medlemmer i Skandinavien og de baltiske lande.

Hydrologidag 2009 markerer starten på et nationalt initiativ i foreningens regi. Hensigten er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der styrker båndene mellem forskere indenfor hydrologien og brugere hos miljøcentre, kommuner, vandforsyninger og rådgivere etc.

Hydrologidag 2009 er arrangeret af Nordisk Hydrologisk Forening i samarbejde med HOBE. HOBE er et stort dansk forskningsinitiativ indenfor hydrologien, der blev startet i 2007 og fortsætter frem til 2012 med et budget på 33 mio. kr. Bag HOBE står en sammenslutning af de førende danske forskningsinstitutioner indenfor hydrologien – AU, DMI, DTU, GEUS og KU. Forskningsinitiativet fokuserer på hydrologiske processer i stor skala. Der er i denne forbindelse oprettet et hydrologisk observatorium i oplandet til Skjern Å, hvor processerne, der driver vandets kredsløb, undersøges. På temadagen præsenteres de første resultater af dette arbejde.

Temadagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde. Endvidere vil det valgte tema give mulighed for at få opdateret fagligheden med et program, der berører mange elementære emner indenfor hydrologien. Vel mødt.