Organisationskomite 2022

Hydrologiforum nedsætter en organisationskomite for den årlige Hydrologidag. Organisationskomiteen består i 2022 af følgende medlemmer:

Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS (formand)

Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og IAHS

Jane Rosenstand Laugesen, EnviDan

Lene Bassø Duus, Kredsløb

Henrik Vest Sørensen, Region Midt

Malde Volmer Beinthin, Miljøstyrelsen

Simon Stisen, GEUS

Per Rasmussen, GEUS (sekretær)