Hydrologidag 2018

Tema: Terrænnært grundvand - i byen og på landet.

Download årets program.

 

Powerpoints i PDF-format:

Simon Stisen, Formand for Organisationskomiteen, GEUS, HOBE.: Velkomst


Blok 1 - Kortlægning og vandbalance

Morten Lauge Fejerskov, NIRAS: Effekter af øget afstrømning og afledte konflikter.

Ida Karlsson, GEUS og Susie Mielby, GEUS: Historisk udvikling i klima og vandbalance.

 

Blok 2 - Det åbne land

Rikke Krogshave Laursen, SEGES: Hvad er landbrugets rolle i forbindelse med at løse udfordringer med oversvømmelser?

Hans Jørgen Henriksen, GEUS: Hvad siger modeller om grundvandsstandens udvikling?

Troels Norvin Vilhelmsen, AU: Geofysisk kortlægning af terrænnære strukturer og deres betydning for grundvandet.

Lotte Nyborg, DHI / GRAS: Satellitbaseret overvågning af grund- og overfladevandsoversvømmelser.


Blok 3 - I byen

Andrew McKenzie, British Geological Survey: Groundwater flood research and management in the United Kingdom. Download afventer.

Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut: LAR og stigende grundvand. Er der en konflikt?

Flemming Jørgensen, Region Midtjylland: Foreløbige resultater fra EU projektet TopSoil.

Tom Pallesen, I-GIS: Fra 3D bygeologisk model til hydrogeologisk model.

 

Sted:

Hotel H.C. Andersen
Indgang: Odense Koncerthus
Claus Bergsgade 7
5000 Odense

 

Dato:

23. oktober 2018