Hydrologidag 2020: Vandområdeplanerne - hvad sker der? 

Temaet for Hydrologidag 2020 er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?".

Baggrund og Formål

Ved udgang af 2021 skal der foreligge vandområdeplaner, der vil være gældende for perioden 2021-2027. Der er mange aktører involveret i udarbejdelsen af planerne og deres omsætning i de enkelte kommuner. Selv om direktiverne for længst er implementeret i dansk lovgivning, skal de fortolkes i det daglige arbejde.

På hydrologidag 2020 diskuterer vi hvilke overvejelser og undersøgelser der danner baggrund for vandområdeplanerne, og hvilke udfordringer og muligheder, der knytter sig til deres anvendelser. Der præsenteres eksempler fra nationale og internationale projekter, men også konkrete cases for det lokale samarbejde.

Kom og vær med til en inspirerende dag med mange gode idéer, spørgsmål og diskussioner, som vil illustrere, hvor vi er på vej hen. Vel mødt!

Dagens program

09.30 Registrering og kaffe/te mm
10.00 Velkomst ved Lærke Thorling, Formand for Organisationskomiteen, GEUS

Blok 1 - Nationale og internationale rammer

Ordstyrere: Susie Mielby, GEUS og Annette Baattrup‐Pedersen, DCE/AU

10.10 Dorte Harder, Miljøstyrelsen: Dansk implementering af vandramme- (VRD) og grundvandsdirektivet (GVD)
10.35 Claus Vangsgaard, DANVA/EurEau og Klaus Hinsby, GEUS/EuroGeoSurveys: Implementering af VRD og GVD set fra et EU perspektiv – indblik i aktiviteter i Kommisionens arbejdsgruppe for grundvand
11.00 KAFFE

Blok 2 - Tilstandsvurderinger

Ordstyrere: Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen og Klaus Hinsby, GEUS

11.15 Rüdiger Wolter, tidligere tysk Miljøstyrelse: The European Groundwater watchlist
11.45 Annette Baattrup‐Pedersen, DCE/AU: Betydning af mange samtidige påvirkninger for vandløbenes økologiske tilstand
12.10 FROKOST
13.10 Tine Ørbæk, Dirk Müller og NN, Miljøstyrelsen: Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand
13.35 Lars Troldborg, GEUS: Vurdering af Grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand
14.00 Lærke Thorling, GEUS: Konceptuelle modeller, hvorfor og hvordan
14.20 KAFFE

Blok 3 - Eksempler på anvendelse

Ordstyrere: Lærke Thorling, GEUS og Dirk Müller, Miljøstyrelsen

15.00 Case 1 – mangler den endelige bekræftelse - Opdateres snart
15.20 Case 2 – mangler den endelige bekræftelse - Opdateres snart
15.40 Paul Landsfeldt, Vejle Kommune: Grejs Ådal, konflikten mellem vådområdeprojekter og klimaprojekter
16.00 Morten Lauge Fejerskov, NIRAS:Markvanding og vandløb
16.20 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum
16.30 Farvel

Tid og sted

Dato: Den 27. okt. 2020 kl. 9.30-16.30

Sted: Hotel H.C. Andersen
Claus Bergsgade 7
5000 Odense
Indgang ved Odense Koncerthus

Kom i god tid af hensyn til parkering.

Tilmeld dig arrangementet

Prisen for at deltage på dagen er:

  • Standarddeltager 900kr
  • Folkepensionister 450kr
  • Studerende (bachelor/Master) 100kr

Tilmeld dig Hydrologidag 2020 her.

Download eller print program

Program for Hydrologidag 2020 (pdf)

Organisationskomité

Se de 7 medlemmer her.

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2020 arrangeres af Hydrologiforum, som er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeology, International Association of Hydrological Sciences og EnviNa.

Hydrologidagen har til formål at bygge bro mellem forskere og praktikere, at styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt at forbedre helhedsforståelsen af vandets kredsløb og således modvirke for høj grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde