Hydrologidagen

Formålet med Hydrologidagen er at skabe et nationalt forum for hydrologi som videnskab, der bygger bro mellem forskere og brugere hos Naturstyrelsen, regioner, kommuner, vandforsyninger og rådgivere.

Hydrologidag 2019

Hydrologidag 2019 fandt sted 22. oktober og temaet var "Big data til løsning af vandudfordringer".

Se alle præsentationer her


 Se også tidligere hydrologidage

Hydrologidagen 2019

Tema:

Big data til løsning af vandudfordringer

 

Hydrologidag 2018

Tema:

Terrænnært grundvand - i byen og på landet.

Hydrologidagen 2017

Tema:

Hydrologi og de 17 verdensmål - perspektiver i en national kontekst.

Oversigt og arkiv

Her finder du materiale fra alle tidligere Hydrologidage.