Hydrologidag 2020

Hydrologidag 2020 er AFLYST!

I lyset at den seneste udvikling og de seneste officielle udmeldinger omkring corona-situationen har Organisationskomiteen bag Hydrologidag 2020 besluttet at AFLYSE Hydrologidagen tirsdag den 27/10.

Selvom konferencesteder ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer, vurderer vi at den kontakt og dialog der vil være deltagerne imellem ikke mindst ved frokost og kaffepauser indebærer en risiko for corona- spredning.

Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om Hydrologidagen med det planlagte program gennemføres på et senere tidspunkt inden for det næste halve års tid.

 

Temaet for årets Hydrologidag er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?"

Hydrologidag 2020 er arrangeret af en organisationskomite udpeget af Hydrologiforum, som er et nationalt forum for hydrologi som videnskab.

Tilmelding

Eventuelle spørgsmål til tilmelding til Hydrologidagen kan rettes til Per Rasmussen på email: pr@geus.dk


 Se også tidligere hydrologidage

Hydrologidagen 2019

Big data til løsning af vandudfordringer

Hydrologidag 2018

Terrænnært grundvand i by og på land

Hydrologidagen 2017

Hydrologi og de 17 verdensmål

Oversigt og arkiv

Se materiale fra tidligere Hydrologidage