Hydrologidag 2020

Temaet for årets Hydrologidag er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?"

Hydrologidag 2020 finder sted den 27. oktober 2020 i Odense. Læs programmet og tilmeld dig her.

På Hydrologidag 2020 diskuterer vi overvejelser og undersøgelser, der danner baggrund for vandområdeplanerne, og hvilke udfordringer og muligheder, der knytter sig til vandområdeplanernes anvendelser. Der præsenteres eksempler fra nationale og internationale projekter, men også konkrete cases for det lokale samarbejde. 

Hydrologidag 2020 er arrangeret af en organisationskomite udpeget af Hydrologiforum, som er et nationalt forum for hydrologi som videnskab.


 Se også tidligere hydrologidage

Hydrologidagen 2019

Big data til løsning af vandudfordringer

Hydrologidag 2018

Terrænnært grundvand i by og på land

Hydrologidagen 2017

Hydrologi og de 17 verdensmål

Oversigt og arkiv

Se materiale fra tidligere Hydrologidage