Hydrologidag 2022: Helhedsorienteret klimatilpasning

Temaet for Hydrologidag 2022 er "Helhedsorienteret klimatilpasning".

Baggrund og Formål

Klimaforandringer påvirker det globale hydrologiske kredsløb. Vejrfænomener bliver mere ekstreme, resulterende i skybrud, oversvømmelser, stigende terrænnært grundvand og stormfloder. Til tider opleves det, som om vandet kommer fra alle sider. Samtidig kan stigende temperaturer resultere i knaphed på vandressourcen med f.eks. tørke til følge.

På hydrologidag 2022 diskuterer vi helhedsorienteret klimatilpasning. Vi vil komme ind på de udfordringer, der ligger i planlægningen af klimatilpasningstiltag, når der er mange interessenter involveret, og når der arbejdes op imod en ukendt og usikker fremtid. Der præsenteres eksempler på muligheder og begrænsninger i eksisterende beslutningsværktøjer, og hvordan lokale modeller og data kan anvendes i processen. Som afslutning forsøger vi at se lidt ind i fremtiden på de kommende varslingssystemer og de måske mere underestimerede klimapåvirkninger.

Kom og vær med til en inspirerende dag med mange gode idéer, spørgsmål og diskussioner, som vil illustrere, hvor vi er på vej hen. Vel mødt!

Dagens Program

09.30 Registrering og kaffe/te mm

10.00 Velkomst ved Troels Norvin Vilhelmsen, Formand for Organisationskomiteen, NIRAS

Blok 1 – Planlægningsgrundlaget

10.10 Helhedsplan for Gudenåen. Et eksempel på en helhedsorienteret klimaplan, Mathias Utoft Jørgensen, Silke-borg Kommune

10.30 GRAVA projektet – Lokalt klimastudie, data, modeller og borgerinddragelse, Søren Liedtke Thorndahl, Aal-borg Universitet

10.50 Putting Dynamic Adaptive Policy Pathways into Practice, Gundula Winter, Deltares, Holland

11.30 KAFFE

Blok 2 – Beslutnings og datagrundlag

12.00 Konkret arbejde med Adaptiv klimatilpasning i Kolding Kommune, Esben Astrup Kristensen, Envidan

12.20 Samarbejde med borgere omkring modeller og data– hvordan opnår vi den optimal process/connective ne-goations, Miriam Jensen, Aalborg Universitet, WSP

12.40 FROKOST

13.40 Hvordan kan vi anvende HIP-data til planlægning i en usikker fremtid? Malde Volmer Beinthin, Miljøstyrel-sen og Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

14.00 Terrænnært grundvand, afstrømning og klima - styrende variable nu og i fremtiden, Ida K. Seidenfarden, GEUS

14.20 Nye muligheder for simulering af vandsystemer ved hjælp af scientific machine learning - og hvorfor vi har brug for både hydrologisk og matematisk ekspertise, Roland Löwe, DTU

14.40 Diskussion/Opsamling

14.50 KAFFE

Blok 3 – Fremtidens løsninger og udfordringer

15.10 DMI’s nye opgave – Varsling af oversvømmelser, Michael Butts, Jonas Wied Pedersen, Grith Martinsen, Simon Kramme DMI

15.30 Tørke og klimaekstremer på tværs af sæsoner - fremtidens undervurderede hydrologiske udfordringer? Ra-phael Schneider, GEUS

15.50 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum

16.00 Farvel og på gensyn

Deltagerafgift

Deltagerafgiften er 900 kr.
Der er en reduceret deltagerafgift for folkepensionister på 450 kr.
og for Bachelor og Master studerende på 100 kr. (alle ekskl. moms).

Download eller print program

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket for i år. 

Tid og sted

Tid:
Onsdag den 26. oktober 2022,
kl. 9:30-16:00

Sted:
Comwell Hotel H.C. Andersen,
Claus Bergs Gade 7,
5000 Odense C.

Organisationskomité

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2022 arrangeres af Hydrologiforum, et er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists, International Association of Hydrological Sciences og EnviNa.

Hydrologidagen har brugt til at bygge bro mellem forskere og praktikere, ved styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt til at forbedre helhedsforståelsen af ​​vandets kredsløb og således modvirke til højere grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde