Vandområder

Hydrologidag 2021: Vandområdeplanerne - hvad sker der? 

Temaet for Hydrologidag 2021 er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?".

Se præsentationer fra Hydrologidagen 2021 her

Baggrund og Formål

Ved udgangen af 2027 skal der jf. Vandrammedirektivet være god tilstand i vandmiljøet. Lige nu udarbejdes vandområdeplanerne for perioden 2021-2027, der skal lede frem til dette, Der er mange aktører involveret i udarbejdelsen af planerne og deres iværksættelse, hvor især kommunerne har en stor rolle at spille. Selv om direktiverne for længst er implementeret i dansk lovgivning, skal de fortolkes i det daglige arbejde.

På hydrologidag 2021 diskuterer vi hvilke overvejelser og undersøgelser, der danner baggrund for vandområde-planerne, og hvilke udfordringer og muligheder, de indeholder. Der præsenteres eksempler fra nationale og internationale projekter, men også konkrete cases for det lokale samarbejde.

Kom og vær med til en inspirerende dag med mange gode idéer, spørgsmål og diskussioner, som vil illustrere, hvor vi er på vej hen. Vel mødt!

Dagens Program

09.30 Registrering og kaffe/te mm

10.00 Velkomst ved Lærke Thorling, Formand for Organisationskomiteen, GEUS

Blok 1 – Nationale og internationale rammer

Ordstyrere: Susie Mielby, GEUS og Annette Baattrup‐Pedersen, DCE/AU 

10.10 Dorte Balle Harder og Dirk Müller, Miljøstyrelsen:
Dansk implementering af vandramme- (VRD) og grundvandsdirektivet (GVD)

10.35 Claus Vangsgaard, DANVA/EurEau og Klaus Hinsby, GEUS/EuroGeoSurveys:
Implementering af VRD og GVD set fra et EU perspektiv – indblik i aktiviteter i Kommisionens
arbejdsgruppe for grundvand 

11.00 KAFFE

Blok 2 – Tilstandsvurderinger

Ordstyrere: Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen og Klaus Hinsby, GEUS

11.25 Rüdiger Wolter, tidligere tysk Miljøstyrelse:
The European Groundwater watchlist

11.55 Annette Baattrup-Pedersen, DCE/AU:
Betydning af mange samtidige påvirkninger for vandløbenes økologiske tilstand

12.20 FROKOST

13.20 Tine Ørbæk og Mia Rohde Nielsen, Miljøstyrelsen:
Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand

13.45 Hans Jørgen Henriksen, GEUS:
Vurdering af Grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand

14.10 Lærke Thorling, GEUS:
Konceptuelle modeller, hvorfor og hvordan

14.30 KAFFE

Blok 3 – Eksempler på undersøgelser og samarbejder

Ordstyrere: Lærke Thorling, GEUS og Dirk Müller, Miljøstyrelsen

15.00 Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune:
Helhedsplan Ryå. Fra samarbejde til helhedsplan

15.20 Paul Landsfeldt, Vejle Kommune:
Grejs Ådal. Fra vådområdeprojekt til klimaprojekt i værdifuld natur

15.40 Morten Lauge Fejerskov, NIRAS:
Markvanding og vandløb 

16.00 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum

16.10 Farvel og på gensyn

Deltagerafgift

Deltagerafgiften er 900 kr.
Der er en reduceret deltagerafgift for folkepensionister på 450 kr.
og for Bachelor og Master studerende på 100 kr. (alle ekskl. moms).

Download eller print program

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 19. oktober 2021

Organisationskomité

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2021 arrangeres af Hydrologiforum, et er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists, International Association of Hydrological Sciences og EnviNa.

Hydrologidagen har brugt til at bygge bro mellem forskere og praktikere, ved styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt til at forbedre helhedsforståelsen af ​​vandets kredsløb og således modvirke til højere grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde