Vandområder

Hydrologidag 2020: Vandområdeplanerne - hvad sker der? 

Temaet for Hydrologidag 2020 er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?".

Baggrund og Formål

Ved udgangen af 2027 skal der jf. Vandrammedirektivet være god tilstand i vandmiljøet. Lige nu udarbejdes vandområdeplanerne for perioden 2021-2027, der skal lede frem til dette, Der er mange aktører involveret i udarbejdelsen af planerne og deres iværksættelse, hvor især kommunerne har en stor rolle at spille. Selv om direktiverne for længst er implementeret i dansk lovgivning, skal de fortolkes i det daglige arbejde.

På hydrologidag 2020 diskuterer vi hvilke overvejelser og undersøgelser, der danner baggrund for vandområde-planerne, og hvilke udfordringer og muligheder, de indeholder. Der præsenteres eksempler fra nationale og internationale projekter, men også konkrete cases for det lokale samarbejde.

Kom og vær med til en inspirerende dag med mange gode idéer, spørgsmål og diskussioner, som vil illustrere, hvor vi er på vej hen. Vel mødt!

Dagens program

09.30 Registrering og kaffe / te mm
10.00 Velkomst ved Lærke Thorling, Formand for Organisationskomiteen, GEUS

Blok 1 - Nationale og internationale rammer

Ordstyrere: Susie Mielby, GEUS og Annette Baattrup - Pedersen, DCE / AU

10.10 Dorte Balle Harder, Miljøstyrelsen:
Dansk implementering af vandramme- (VRD) og grundvandsdirektivet (GVD) 

10.35 Claus Vangsgaard, DANVA / EurEau og Klaus Hinsby, GEUS / EuroGeoSurveys: Implementering af VRD og GVD set fra et EU-perspektiv - indblik i aktiviteter i Kommissionens arbejdsgruppe for grundvand
11.00 KAFFE

Blok 2 - Tilstandsvurderinger

Ordstyrere: Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen og Klaus Hinsby, GEUS

11.15 Rüdiger Wolter, tidligere tysk Miljøstyrelsen: Den Europæiske grundvandsvagtliste
11.45 Annette Baattrup-Pedersen, DCE / AU: Betydning af mange samtidige påvirkninger for vandløbenes økologiske tilstand.

12.10 Frokost

13.10 Tine ØrbækDirk Müller og Mia Rohde Nielsen, Miljøstyrelsen: Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand 
13.35 Lars Troldborg, GEUS: Vurdering af Grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand 
14.00 Lærke Thorling, GEUS: Konceptuelle modeller, redegør og hvordan 
14.20 KAFFE

Blok 3 - Eksempel på anvendelse

Ordstyrere: Lærke Thorling, GEUS og Dirk Müller, Miljøstyrelsen

15.00 Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune:  Helhedsplan Ryå. Fra samarbejde til helhedsplan 
15.20  Paul Landsfeldt, Vejle Kommune:  Grejs Ådal. Fra vådområdeprojekt til klimaprojekt i værdifuld natur 
15.40  Morten Lauge Fejerskov, NIRAS:  Markvanding og vandløb
16.00 Afslutning ved Hans Peter Birk Hansen, Formand for Hydrologiforum
16.10 Farvel og på gensyn

Download eller print program

Organisationskomité

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2020 arrangeres af Hydrologiforum, et er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists, International Association of Hydrological Sciences og EnviNa.

Hydrologidagen har brugt til at bygge bro mellem forskere og praktikere, ved styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt til at forbedre helhedsforståelsen af ​​vandets kredsløb og således modvirke til højere grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde