Hydrologiforum

Styregruppen i Hydrologiforum består i 2020 af følgende medlemmer:

Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune og EnviNa (formand).
Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og IAHS.
Klaus Hinsby, GEUS, IAH og IAHS.
Morten Lauge Fejerskov, NIRAS og IAH
Signe Warncke Søndergaard, Esbjerg Kommune og NHF.
Simon Stisen, GEUS og IAHS. 
Steve Ulf Hansen, WSP og IAH. 
Susie Mielby, GEUS og IAH.
Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS/ AU og IAHS.