Hydrologiforum

Styregruppen i Hydrologiforum består i 2020 af følgende medlemmer:

Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune og EnviNa (formand)

Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og IAHS

Klaus Hinsby, GEUS, IAH og IAHS

Morten Lauge Fejerskov, NIRAS og IAH

Signe Warncke Søndergaard, Esbjerg Kommune og NHF

Simon Stisen, GEUS og IAHS

Steve Ulf Hansen, WSP og IAH 

Susie Mielby, GEUS og IAH

Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS/ AU og IAHS