Vandområder

Hydrologidag 2021: Vandområdeplanerne - hvad sker der? 

Temaet for Hydrologidag 2021 er "Vandområdeplanerne - hvad sker der?".

Baggrund og Formål

Ved udgangen af 2027 skal der jf. Vandrammedirektivet være god tilstand i vandmiljøet. Lige nu udarbejdes vandområdeplanerne for perioden 2021-2027, der skal lede frem til dette, Der er mange aktører involveret i udarbejdelsen af planerne og deres iværksættelse, hvor især kommunerne har en stor rolle at spille. Selv om direktiverne for længst er implementeret i dansk lovgivning, skal de fortolkes i det daglige arbejde.

På hydrologidag 2021 diskuterer vi hvilke overvejelser og undersøgelser, der danner baggrund for vandområde-planerne, og hvilke udfordringer og muligheder, de indeholder. Der præsenteres eksempler fra nationale og internationale projekter, men også konkrete cases for det lokale samarbejde.

Kom og vær med til en inspirerende dag med mange gode idéer, spørgsmål og diskussioner, som vil illustrere, hvor vi er på vej hen. Vel mødt!

Download eller print program

Programmet vil kunne ses her på et senere tidspunkt.

Organisationskomité

Se de 7 medlemmer her.

Om Hydrologidagen

Hydrologidag 2021 arrangeres af Hydrologiforum, et er et nationalt forum for hydrologi som videnskab. Hydrologiforum er etableret af Nordisk Hydrologisk Forening, International Association of Hydrogeologists, International Association of Hydrological Sciences og EnviNa.

Hydrologidagen har brugt til at bygge bro mellem forskere og praktikere, ved styrke den hydrologiske faglighed i den danske vandforvaltning samt til at forbedre helhedsforståelsen af ​​vandets kredsløb og således modvirke til højere grad af sektorisering.

Hydrologidagen giver en enestående mulighed for at møde ligesindede og dyrke netværket indenfor det hydrologiske fagområde